Activiteiten 2018

Dag Datum Maand Tijdstip Plaats Activiteit
Ma 22 Januari 20:00 uur Schuilhoeve Jaarvergadering
Za 17 Maart 20:00 uur Schuilhoeve Spokentocht
Vr 30 Maart 20:00 uur Schuilhoeve Paasklaverjassen en rummikub
Za 31 Maart 14:00 uur Bos Paaseieren zoeken voor kinderen
Zo 1 April 20:00 uur Paasbult Paasvuur (LET OP! ZONDAG!)
Za 7 April 10:30 uur Koelenweg Veteranen monument koelenweg
Vr 4 Mei 18:30 uur Koelenweg Dodenherdenking monument
Za 24 November 14:00 uur Schuilhoeve Sinterklaas in Huis ter Heide
Vr 21 December 20:00 uur Schuilhoeve Kerstklaverjassen en rummikub

4 Mei: Dodenherdenking Koelenweg

Paasvuur

Het paasvuur was dit jaar op zondag 1e paasdag, i.p.v. 2e paasdag. Dit omdat de kinderen dan ook langer kunnen blijven, omdat ze de volgende dag niet naar school hoeven. Het was tot laat gezellig, er werd gezellig bijgekletst en kennisgemaakt en de kinderen hebben heerlijk gespeeld.

Paaseieren zoeken voor kinderen t/m basisschool

Er waren 180 eieren verstopt in het bosje van de familie Visscher.

60 voor de kinderen tot en met 4 jaar en 120 voor de oudere kinderen.

De kinderen tot en met 4 jaar mogen geholpen worden door een ouder, de oudere basisschool kinderen mogen alleen hun best doen.

Voor de ouders is er koffie/thee en cake aanwezig.

Er zijn drie kinderen tot en met 4 jaar.

1e Roos

2e Timo

3e Elise

Om de beurt mochten de kinderen een prijsje uitzoeken

Bij de oudere kinderen waren de winnaars:

1e Ruben

2e Maaike

3e Eline

3e Geeske

Ook deze winnaars mochten een prijsje uitzoeken.

Voor alle kinderen was er een chocolade ei omdat ze allemaal erg hun best met zoeken hadden gedaan.

Na afloop was er ook voor iedereen ranja en wat lekkers bij de ranja

Paasklaverjassen en -rummikub

Met 18 deelnemers was de paasrummikub en -klaverjasavond op goede vrijdag goed bezocht. Het was een gezellige avond, waarbij gestreden werd om leuke prijzen.

Uitslag klaverjas:

 1. Frans de Jong (5527 punten)
 2. Wies de Jong (5482 punten)
 3. Mark Penning (5448 punten)

‘Poedelprijs’: Lieny

Uitslag rummikub:

 1. Enno Kristiaans (19 strafpunten)
 2. Corry Kristiaans (38 strafpunten)
 3. Marianne Hilbink (52 strafpunten)

‘Poedelprijs’: Wim

 

17 maart: Spokentocht

Zaterdag 17 maart was het griezelig gezellig in het bos in Huis ter Heide. Er waren ongeveer 20 vrijwilligers op verschillende plaatsen onderweg, die zorgden voor een horror of schrikeffect. Er waren 9 groepen met in totaal 46 deelnemers die het aandurfden. Het verhaal begon bij camping De Schuilhoeve, daar was iedereen getuige van een moord. Helaas waren er alleen maar schimmen te zien, waardoor er gezocht moest worden naar de moordenaar. Iedereen werd in groepjes naar de plek begonnen waar het begon en vanaf daar werd er een route gevolgd door het bos met onderweg aanwijzingen en andere moordlustige en bloederige taferelen. Het was erg koud, maar een geslaagde tocht.

 

 

 

Jaarvergadering Belangenvereniging 22 januari 2018

Notulen van de jaarvergadering:

Opening en vaststelling agenda

Activiteiten afgelopen jaar

 • Seniorenactiviteit: afgelopen jaar geen.
 • Paasklaverjas en –rummikub: geslaagd; 24 mensen
 • Paaseieren zoeken: geslaagd
 • Paasvuur: geslaagd
 • AED/Reanimatie-cursus: 2 geslaagde avonden,uit Huis ter Heide, rest uit omgeving
 • Sluiting café –> activiteiten naar Camping Schuilhoeve
 • Dodenherdenking: koffie/thee en cake bij Schuilhoeve
 • Tuinfeest: zeer grote opkomst, erg gezellig. Geslaagd voor jong en oud.
 • Sinterklaas: 12 kinderen
 • Kerstklaverjas- en rummikub: geslaagd; 21 mensen
 • Carbidschieten: zeer matige opkomst, mede door slechte weer. Veel werk, veel kosten. Was laatste keer dit jaar.

Overige zaken:

 • Huisnummerbordjes zijn geplaatst. Staat goed. Iedereen bedankt voor het aanschaffen.
 • nl –> sponsor de belangenvereniging gratis bij aankopen in webshops.
 • Koelenweg: Mariska: (ppt) er zijn plannen om de weg aan te passen. Het werd steeds onveiliger door slecht/geen onderhoud van de bermen.
  • Plan is nu om deel van Koelenweg als proef aan te pakken en in te delen zoals de Dominee Germsweg in Veenhuizen. Zie foto’s. Mariska legt uit. Volgende week weer overleg met gemeente als er voldoende draagvlak voor is bij de bewoners. Wanneer proef slaagt (in onze ogen resultaat levert, exacte waarden moeten nog vastgesteld worden), dan wordt de hele weg zo aangepast en verdwijnt de paal.
  • Plan gepresenteerd, vragen:
   • Is iedereen hier voor? Of gaat dit gewoon gebeuren? Nee, nu inventarisatie, daarna weer overleg met gemeente.
   • Gaan ze harder rijden/meer verkeer? Weg wordt wel aantrekkelijker dan nu, maar bij het passeren wordt de snelheid geremd. Drempels blijven.
   • Fietser? Er is geen veilige plek voor de fietser. Auto kan gemakkelijker uitwijken, hierdoor is het voor de fietser veiliger.
    • Fietspad tussen de bomen door zoals vroeger?
    • Bomen kappen? Bomen worden ook steeds dikker, waardoor ze dichter langs de weg komen.
    • 1 rij bomen kappen? Door 1 rij weg te halen krijg je meer ruimte. Fam. Wetterauw geeft aan dat ze daar erg op tegen zijn.
    • Overleg met gemeente wat er nog voor de fietser kan.
   • Matthijs geeft aan dat de gemeente ook nog een informatieavond voor de bewoners van Huis ter Heide in de planning heeft.

 

Financieel verslag

Kascommissie: Hans Geers en André Boelens, reserve Jannes Janssen

Positief: kascommissie is akkoord. Positief resultaat, doordat er nog wat over is van het potje van subsidie voor de huisnummerbordjes.

Volgend jaar kascommissie: André Boelens, Jannes Janssen, reserve Gertjan Berends.

Vraag van Wim: al gekeken naar verzekering? Nationale NL verzekert standaard iedere vrijwilliger. Mark gaat controleren of we dubbel verzekerd zijn.

Wim: vroeger kwamen de belangenverenigingen altijd in het najaar bij elkaar bij de gemeente. Hier kon ook dit soort informatie besproken worden onderling. Is dat nu niet meer?

Christien geeft aan dat er nog wel een overkoepelende bestuursamenkomst is bij de gemeente. Mariska gaat informeren.

Bert vraagt: hoeveel huisnummerbordjes zijn er besteld? 42. In begroting gingen we uit van 100. Is er ook een bijdrage voor al bestaande nummers? Ja, dit hebben we nog niet goed gecommuniceerd, is wel al over gesproken binnen het bestuur. Dit gaan we als nog communiceren.

 

Bestuurszaken

Werkgroepen:

 • Wijkschouw wordt niet meer gehouden, het bestuur kaart de punten rechtstreeks bij de gemeente aan. Dit werkt beter. Dus als iemand iets heeft, dit graag bij het bestuur melden.
 • Werkgroep vaort praot Matthijs nieuw lid. Mariska ook ter ondersteuning vanuit bestuur. Nu Jantje, Wim Pastoor, Matthijs en Mariska. In November nieuwe VP uitgekomen. Lang geen VP geweest, Lammert merkt op dat het een puntje was van het 5* project. Jantje geeft aan dat vooral de input uit het dorp mist.
 • Carbid: Michelle; dit jaar laatste keer. Veel werk, veel kosten, weinig publiek vanwege slechte weer, weinig opbrengsten.
 • Onderhoud Sluis, Bos: Gertjan Berends nieuwe hulp. Nog graag nieuwe leden. Ad en Rienk hebben bedankt. Wim zorgt in het voorjaar voor een nieuwe vlag, deze is gerafeld.
 • Norgervaart: Ad ten Berge: al 3 jaar bezig. Veiligheid nu gecombineerd met reconstructie. Veel regels van de overheid zorgen voor knelpunten: waterschap/gemeente/provincie/bestemmingsplan. Concept plan blijft grotendeels gelijk. Over bereikbaarheid tijdens werkzaamheden is nog niks bekend. Dit communiceert de aannemer.
 • Koelenweg: al uitgebreid besproken
 • Senioren: afgelopen jaar geen activiteiten, komend jaar mogelijk wel.
 • Fiets-4-daagse: dit jaar geen activiteiten. Café is niet meer, dus daar ook geen activiteiten. Als Rika het leuk vindt om bij De Schuilhoeve activiteiten te organiseren of hulp nodig heeft, dan kan ze de werkgroep vragen voor hulp.
 • Convocatie: alles via de mail, iedereen zonder mail krijgt een briefje in de bus.
 • Lief en leed: samenstelling van ‘welkomstpakket’ nieuwe bewoners veranderd: meer info, minder goederen. Stilstaan bij mensen die niet meer onder ons zijn: Harry Meeuwis, Jantje Hut, Wim Barkhuis. Gelukkig Nieuwe bewoners: Jorn Boerma, Fam. Van Zonneveld, Fam. Janssens. Ziekte: Jos, Gerda Boelens (André). Namens bestuur en belangenvereniging bloemetje aangeboden aan André en Gerda, toch wel bijzondere situatie.
 • Paasvuur: dit jaar op zondag in plaats van maandag? Discussie: waarom dit veranderen? Is altijd zo geweest. Verandering puur voor de kinderen, die zijn maandag nog vrij. Dan hebben we daardoor mogelijk wat meer bezoekers. Direct omliggende vuren zijn ook op maandag. Stemming gehouden: 3 voor maandag, 7 voor zondag, 11 geen mening.
 • Activiteitenwerkgroep: Mariska organiseert sinterklaas, Shiëstha organiseert Pasen, Gerda Boelens en Rienk Middelbos voor oudere kinderen/volwassen. Planning spokentocht. Lammert biedt hulp aan, jaren tochten hier georganiseerd. Bert geeft aan dat er vroeger ook karten was, in de schuur bij Bert Janssen. Jantje heeft nog een fietstocht klaar liggen.

Bestuur:

 • Nieuw bestuurslid: Rienk Middelbos. Hij wilde stoppen bij onderhoud van de sluis, want hij leende machines van anderen die dan stuk gingen, waarover hij zich schuldig voelde. Dit mocht alleen van Mark als hij in het bestuur kwam. 😉 Dus bij deze.
 • Mariska Hommes officieel dit jaar aftredend, wil nog wel een jaartje blijven, bestuur moet eigenlijk wel met 5 verder. Daarnaast zijn Jos en Mark volgend jaar aftredend, dus we zijn op zoek naar 3 leden!! Opmerking: volgend jaar 3 leden aftreden is niet praktisch: schema van aftreden aanpassen.

 

Rondvraag

 • Lammert: AED/Reaniatie cursus: aankondiging gemist. Ook Jantje gaf aan deze niet mee gekregen te hebben. Er blijkt nog meer animo voor: opgave Marijtje, Matthijs, Lammert. Mariska neemt contact op met Albert Schuiling om nogmaals nieuwe avond te plannen. Informatie weer via de e-mail.
 • Jantje: wil graag een actuele ledenlijst voor de VP
 • Ad: glasvezel:
  • waarom primaire providers (Netvisit en Plinq) gestopt? Mark: totaalduur was te duur, wilden meer, dat hebben ze in Roden ook gedaan, dat beviel niet. Nu Stipte, Fiber en Trined.
  • Er ontstaat rumoer: er blijken veel problemen te zijn met zowel telefonie, internet als televisie. Advies: bij problemen klagen bij providers, het liefst op schrift (mail) en bij de coöperatie. Sommigen veel problemen, anderen tevreden. Nog niet iedereen aangesloten.
  • 7 februari ledenvergadering van coöperatie glasvezel bij Hotel Karsten in Norg