Activiteiten 2017

 

31 december Carbidschieten

Carbid-team: Bedankt voor 6 jaar carbid schieten als jaarafsluiting!

Afgelopen jaar was het carbid schieten voor het laatst. Het carbid-team in de huidige samenstelling vindt het genoeg geweest. Ze hebben ons 6 jaar voorzien van een knallend uiteinde met bijbehorende hapjes en drankjes.

Klik op onderstaande link voor een leuk stukje met foto’s uit het RoderJournaal.

http://www.roderjournaal.nl/nieuws/51174/met-luide-knallen-het-oude-jaar-uit-huis-ter-heide/

Carbid-team Huis ter Heide: BEDANKT!

foto van Michelle Spieker.

 

22 december: Kerstklaverjas en -rummikub

Kerst klaverjas en rummikub was ook weer gezellig. Er waren 21 mensen die mee deden om leuke prijzen.

 

25 november: Sinterklaas in Huis ter Heide

Sinterklaas is eind November in Huis ter Heide langs geweest. Het was erg gezellig, met 12 kinderen en hun familie en vrienden. Helaas stonden de Sint en zijn Pieten bij het gesloten Café. De taxi had ze daar uit gezet. Gelukkig mochten ze met een shovel uit de buurt hun tocht voortzetten naar Camping de Schuilhoeve, waar de kinderen stonden te wachten.

 

Onderhoud sluis

Het laatste onderhoud aan het groen rondom de sluis, de parkeerplaats en het bospad voor dit jaar is weer uitgevoerd. Het was een gezellige dag met alle vrijwilligers; ’s morgens begonnen met koffie, tussendoor een borrel en afgesloten met heerlijke snert.

      

Bedankt vrijwilligers! Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen!!!

 

 

15 Juli 2017 Tuinfeest

 

 

Zaterdag 15 juli hebben we een zeer geslaagd tuinfeest georganiseerd. Het was druk bezocht met ongeveer 80 personen. Zowel de jongste als de oudste bewoner van Huis ter Heide was aanwezig en alles wat daar tussen viel. Het was erg gezellig en we hadden super goed weer.

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en de gezelligheid! In het bijzonder Marianne en Gertjan bedankt voor het beschikbaar stellen van hun tuin, de vrijwilligers die hebben geholpen met opbouwen en opruimen, DJ Gerrit voor de muziek, Mark voor je pizza oven, de BAM voor het lenen van de toiletten, Sallandelectronics voor het lenen van het leuke spel en de buren voor extra licht en parkeerruimte. Het was een Topfeest!

 

 

foto van Belangenvereniging Huis ter Heide.

foto van Belangenvereniging Huis ter Heide.

foto van Belangenvereniging Huis ter Heide.

foto van Belangenvereniging Huis ter Heide.

foto van Belangenvereniging Huis ter Heide.

foto van Belangenvereniging Huis ter Heide.

foto van Belangenvereniging Huis ter Heide.

 

Vanaf 17:30 uur is iedereen welkom. Ook kinderen.

Er is een barbecue, pizza oven, drinken en salades.

Een kampvuur om marshmallows te smelten en zelf broodjes te bakken.

Er is een interactieve speltafel voor iedereen die zich kind voelt.

En… DJ Gerrit komt draaien! (welbekend van o.a. Oalerwets feesie in Smilde)

 

 

 

7 april Veteranen bij monument Koelenweg

Aanvang: 11:15 uur

Plaats: Monument Koelenweg

Er zijn ongeveer 20 Fransen geweest, waarvan 3 veteranen, waaronder Marc Loi (95 jr) die in Huis ter Heide werd gedropt. Twee leden van zijn groep sneuvelden in deze schuur. Wethouder Kosters was aanwezig en er zijn bloemen gelegd worden. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

Vrijdagochtend 7 april 2017 kwamen er veteranen bij het monument aan de Koelenweg

Er was een bus vol met Fransen, waaronder de veteranen Marc Loï en Maurice le Noury. Zij werden met de parachute in Huis ter Heide gedropt. Twee leden van hun groep sneuvelden in deze schuur. Verder waren de leerlingen van De Elsakker uit Westervelde aanwezig, die ook bloemen hebben gelegd. Namens de gemeente Noordenveld was wethouder Kosters aanwezig. Jaap Hut had nog een onderdeel wat aan de parachute vast zat, wat zijn vader had gevonden.

 

 

14 april Paasklaverjas- & rummikubavond

Aanvang: Vrijdagavond 20:00 uur

Inleggeld: 2,50 euro. Deelname vanaf 12 jaar.

Plaats: Café Huis ter Heide

 

Goede opkomst! 24 personen. Het was een gezellige avond. Er waren 8 rummikubbers; Marianne won de eerste prijs bij rummikub, de tweede prijs was voor Gerda en Corry werd nummer drie.

Er waren 16 klaverjassers; Michelle won de eerste prijs, Mark werd nummer twee en de derde prijs was voor Frans.

 

Wies bedankt voor alle inzet en organisatie van hapjes en drankjes tijdens de afgelopen jaren dat we in het Café mochten zijn met de belangenvereniging.

IMG-20170415-WA0005

15 april Paaseieren zoeken

Aanvang: Zaterdagmiddag 14:00 uur

Leeftijd: voor alle kinderen t/m de basisschool

Plaats: bosje van de fam. Visscher, verzamelen: parkeerplaats Koelenweg.

 

Het was droog met een zonnetjes, dus mooi weer voor het zoeken van de paaseieren. Er waren in totaal 170 eieren geverfd en verstopt door de paashazen. Er waren 12 kinderen verdeeld in 2 groepen. Bijna alle eieren zijn gevonden en de kinderen zijn goed verwend met ranja, snoepjes en in beide groepen een eerste, tweede en derde prijs. Daarnaast was er koffie, cake en koek voor de ouders, opa’s en oma’s en andere volwassenen. Want het was niet de bedoeling dat de kinderen geholpen werden. Aan het eind mochten ook de volwassenen even zoeken, want de eieren waren goed verstopt!

Prijzen oudere kinderen

1e prijs: Ruben

2e prijs: zusjes Janssen

3e prijs: zusjes Penning

 

Prijzen jonge kinderen

1e prijs: Nola

2e prijs: Niels

3e prijs: Timo

P1080885 P1080890 P1080883 IMAG0841 P1080882 P1080899 P1080895

 

 

15 april Paasbult opbouwen

Aanvang: 14:00 uur

Plaats: paasbult, land achter familie Kristiaan

Contactpersoon: Frans de Jong, tel: 0592-388183

Brengdagen takken: Zaterdag 8 april, woensdag 12 april en zaterdag 15 april. Buiten deze data is er zonder overleg geen toegang tot de paasbult! Let op: GÉÉN geverfd hout, boomstobben en plastic!!

 

IMG-20170415-WA0031 IMG-20170415-WA0033 IMG-20170415-WA0034 IMG-20170415-WA0042

 

17 april Ontsteken paasvuur

Aanvang: Maandag Tweede Paasdag 20:00 uur

Plaats: land achter de familie Kristiaan

Kinderen mogen de bult aansteken, fakkels hiervoor worden verzorgd.

Ondanks de koude wind, regen en hagelbuien op tweede paasdag, hebben de kinderen met de fakkels de paasbult goed kunnen ontsteken onder leiding van vuurmeester Frans.

Michelle deed de catering, zodat er ook tegen kleine vergoeding er voor iedereen een koud of warm drankje was.

Helaas was de paraplu af en toe nodig en kregen we aan het einde nog een heftig windje voor de kiezen, waardoor de warmte van het vuur niet altijd voldoende was. Maar al met al was het een gezellig samen zijn met elkaar.

De bult is mooi afgebrand, ’s avonds en de ochtend er na nog even bij elkaar geschoven door Popko, zodat alles netjes is opgebrand.

 

4 mei Dodenherdenking Monument Koelenweg

Aanvang: 18:30 uur

Plaats: Monument Koelenweg

Aansluitend koffie met cake bij Camping de Schuilhoeve, familie Schuiling, Kolonievaart 3, Huis ter Heide

LET OP!! VANWEGE DE SLUITING VAN HET CAFÉ, NU DE KOFFIE MET CAKE OP EEN ANDERE LOCATIE!

 

 

Geplande activiteiten voor 2017:

 

Dag Datum Maand Tijdstip Plaats Activiteit
Ma 30 Januari 20:00 uur Café Jaarvergadering
Vr 7 April 11:15 uur Koelenweg Veteranen bij monument
Vr 14 April 20:00 uur Café Paasklaverjassen en rummikub
Za 15 April 14:00 uur Bos Paaseieren zoeken voor kinderen
Ma 17 April 20:00 uur Paasbult Paasvuur
Wo 4 Mei 18:30 uur Koelenweg Dodenherdenking monument
Di-Vr 25-28 Juli Dit jaar geen activiteiten Fiets 4 daagse
    Jul/Aug/Sep     Buurt-barbecue
Za 25 November 14:00 uur Café Sinterklaas in Huis ter Heide
    Oktober     Avond/Feestactiviteit
Vr 22 December 20:00 uur Café Kerstklaverjassen en rummikub
Za 31 December 12:00 uur Veld achter café Carbid schieten

 

Programma onder voorbehoud en bij geringe deelname wordt de activiteit geannuleerd.

Eigen initiatief voor nieuwe activiteiten of het aandragen van ideeën is welkom!

 

 

 

Verslag jaarvergadering Belangenvereniging Huis ter Heide:

Maandag 30 januari 2017 20:00 uur café Huis ter Heide

Opening

Welkom door de voorzitter. Aanwezig: 24 personen. Gelukkig beter dan vorig jaar. Koffie en thee schenkt Wies namens de belangenvereniging, overige consumpties graag zelf afrekenen.

 

Verslag secretaris (notulen vergadering 2016 over 2015)

Notulen jaarvergadering 27 januari 2016 20:00 uur café Huis ter Heide

Opkomst jaarvergadering erg slecht deze keer. 6 personen + 4 personen bestuur.

Werkgroepvergadering vooraf gehad: Op 13 januari 2016 zijn de voorzitters van de werkgroepen met het bestuur bijeengekomen om de voorgang van de werkgroepen te bespreken en de activiteiten van het afgelopen jaar te bespreken. De notulen van die vergadering zijn doorgenomen.

Er is besloten de werkgroepen wandelroute en duurzame energie op te heffen.

Financieel verslag: Kascommissie: Hans Geers en Enno Kristiaan. Ze hebben decharge verleent.

Bestuurszaken: Aftredend: Bert de Jonge. Overige bestuursleden: Mariska, Jos en Mark: 3 bestuursleden is te weinig om te blijven bestaan. Dit mag niet volgens de statuten. Bert blijft voorlopig aan.

Rondvraag: Wim Pastoor: ijsvereniging heeft €65 euro aan verlichting uitgegeven, €15,- fam visscher, €50,- nieuwe lampjes. Bert: verlichting op bruggen, stroompunten aanleggen bij nieuwe aanleg Norgervaart.

Vraag Wim Pastoor: worden de bruggen bij nieuwe norgervaart breder? Vooral voor groot vrachtverkeer toegankelijk? Bijvoorbeeld voor de mest- en melkauto’s. Bert beaamd dat de provincie er rekening mee houdt.

Volgend jaar jaarvergadering weer op maandag.

Vraag: Christina Janssen; Is er dit jaar weer werkgroepvergadering vooraf geweest? Antwoord Bert: Nee, volgend jaar nemen we het weer in overweging.

 

Activiteiten afgelopen jaar

 • Seniorenactiviteit over vluchtelingen: interessant
 • Paasklaverjas en –rummikub: geslaagd
 • Paaseieren zoeken: geslaagd
 • Paasvuur: nieuwe ‘vuurman’: Frans
 • Excursie Aboretum
 • Dodenherdenking: nieuwe opzet; koffie en cake na, gesponsord door de gemeente.
 • Nieuwe vlag bij de sluis
 • Quiz-avond o.l.v. Michael Wiese: geslaagd, goede organisatie
 • Buurt-whatsapp opgestart met Theo Vrijs en vrouwenvereniging
 • Sinterklaas: nieuwe sinterklaas, 10 kinderen, nieuwe sint wil ook volgend jaar wel weer.
 • Kerstklaverjas- en rummikub: geslaagd; 12 klaverjas, 9 rummikub
 • Carbidschieten: 5-jarig jubileum: was geslaagde dag, met extra activiteiten, waaronder rodeostier en springkussen.

 

Financieel verslag

Kascommissie: Hans Geers en Enno Kristiaan, Reserve Gerda Boerma

Begroting besproken: werkelijke kosten 2016 en begroting 2017. Paar veranderingen t.o.v. vorig jaar:

 • 350 euro over in 2016 (winst gemaakt)
 • Begroting 2017:
  • Verzekering: aansprakelijkheidsverzekering willen we aanpassen, zodat we een bestuursaansprakelijkheidsverzekering krijgen, nu een bedrijvenaansprakelijkheidsverzekering. Dus meer voor begroot. Wim Pastoor merkt op dat de gemeente dit landelijk als collectieve verzekering bij Nationale Nederlanden heeft. Dit gaan wij als bestuur uitzoeken, wat wij verder nog nodig hebben.
  • De nieuwe sint heeft een eigen pak, dus als hij dit wil blijven doen, dan pakt dat voordeliger uit, dus ook minder voor begroot in 2017
  • Lief en leed gaat waarschijnlijk nog iets boven de begroting uitkomen, meldt Wies, omdat er nog 3 pakketten bij nieuwe bewoners gebracht moeten worden.

Kascommissie: Kas wordt ontzettend goed bijgehouden, alles zit op de juiste plek en bonnetjes worden gekopieerd om verkleuring te voorkomen. Klein verschil in kasgeld, waarschijnlijk door afronding. Kascommissie is zeer enthousiast over de werkwijze van de penningmeester. Ze hebben decharge verleent. Er zat een klein verschil in bank en kas, met elkaar verrekend kwam dit op een tekort van €14,41 uit. Dit is in overleg met de aanwezigen van het positief verschil van €350,- afgehaald.

Volgend jaar kascommissie: Hans Geers en André Boelens, reserve Jannes Janssen (Normaal 2 jaar in kascommissie, Hans Geers volgend jaar voor het derde jaar, omdat er anders steeds 2 nieuwen in moeten, nu volgend jaar weer eentje erbij)

 

Geplande activiteiten voor 2017 besproken:

 • Huidige activiteiten zijn de standaard activiteiten die jaarlijks goed bezocht worden.
 • Wies: Fiets-4-daagse kan er uit: kan niet meer uit, kost te veel energie, te weinig opbrengsten, het is niet meer zo bijzonder, overal zijn braderieën e.d.
 • Christina Janssen: Wandeltocht: Waarom niet meer? Jannes Janssen zette de route, wil dit wel weer doen, ‘anderen’ wilden dat graag organiseren. Mariska neemt contact op met Jannes voor het plannen van een nieuwe wandeloriënteringstocht in oktober/november.
 • Ad ten Berge: 200 jaar geleden Norgervaart gegraven. Hier nog iets mee doen?

 

Bestuurszaken

Werkgroepen:

 • Werkgroep vaort praot zoekt nieuwe leden! In de huidige samenstelling is het moeilijk een nieuwe oplage te realiseren. Matthijs Wetterauw biedt zich aan. Hier zijn we heel blij mee.
 • Werkgroep website is opgeheven: nieuwe website is klaar: vlug doorgenomen door Mariska. Mariska doet onderhoud, Arno ondersteunde in ICT. Website is vorig jaar nieuw aangelegd, bij verhuizing van het domein is het fout gegaan en is de volledige site verdwenen. We hebben Arno bedankt voor zijn hulp en ondersteuning, maar hij had het te druk om opnieuw te helpen bij het opstarten. Maarten Tegels is daarna benaderd, hij heeft geholpen met opstarten, zodat Mariska de nieuwe site weer kon gaan maken. Voor opmerkingen en aanvullingen, graag bij Mariska over de site.
  • Rienk Middelbos: gastenboek toevoegen aan website?
  • Ad ten Berge: sponsoring bedrijven op de website?

Pauze

 • Carbid: Michelle; afgelopen jaar geslaagd, in principe volgend jaar weer, maar de vraag of het daarna nog weer verder gaat… Opvolging is lastig, idee om jongelui uit het dorp te laten stagelopen, maar deze zijn allen nog te jong om voor overname te kunnen zorgen. Het team staat eventueel wel open voor extra hulp van buitenaf en eventueel de overname door een ander team, waar ook volwassenen in zitten. Volwassen zijn nodig voor het verkopen van drank en opbouwen/vervoer van alle materiaal. Langzaam half overnemen is lastig, want wordt nu georganiseerd door hechte vriendengroep. Ad: melding banden zijn op het vuur gegooid, weerstomstandigheden waren zodanig slecht dat dit tot gevaarlijke situaties kon gaan leiden vnl voor het verkeer; mist en windstil zodat de rook van de banden bleef hangen. Meerderen beamen dat het een terechte opmerking is, hier volgend jaar met zijn allen rekening mee houden.
 • Onderhoud Sluis, Bos: Mark vraagt Ad om wat te vertellen: Mark stelt een schema op, iedereen geeft aan wanneer ze niet kunnen, Mark maakt een schema. Ad vindt het leuk om het te doen, maar heeft zelf geen gereedschap, moet het altijd lenen van Wim Barkhuis. Als het zo door kan gaan, dan graag. Wim stelt zijn grasmaaier ook voor komend jaar weer ter beschikking. Doordat Wim afvalt, is de werkgroep wel weer op zoek naar een nieuwe aanvulling. Opmerking: Wim Pastoor: Mountainbike tocht 200 is over de blauwe paaltjes route gegaan, organisatie dacht dat het gehele bos van Staatsbosbeheer was, organisatie betaald €5000,- aan Staatsbosbeheer voor gebruik van ‘hun’ bos. Wim Pastoor heeft contact gehad met organisatie en die gaat dit beter nakijken.
 • Norgervaart: Bert: vorig jaar aangepaste plannen gepresenteerd, ook dit jaar nog, werkgroep is nog niet opnieuw uitgenodigd door de provincie voor een update. Werkgroep heeft contact met Foppe Koen. Zoals het nu lijkt, kan er op zijn vroegst eind 2017 begonnen worden met de aanleg. André: dit is een provinciale weg, Norgerbrug wordt niet meegenomen? Bert reageert: Nee, want dat valt onder gemeente. Gehele stuk norgerbrug wordt er bewust buiten gehouden, omdat dit een gemeenteproject is. Ad: aanleg van weg is al een jaar uitgesteld, Ad is bang dat het eventueel nog verder uitgesteld wordt, met het oog op nieuwe plannen, bijvoorbeeld door wisseling van bestuur. Nu is het idee dat er geen ontsluiting vanuit kloosterveen naar de norgervaart gaat, maar mogelijk wordt hier volgend jaar ander over gedacht. Christina: We moeten er druk op houden, graag weer om tafel met iedereen. Wim Pastoor: Jammer dat ze kloosterveen er niet bij betrekken. Hans: het is vooral kwestie van geld: Assen verliest heel veel WOZ waarde door uitvoeren van andere plannen. Hans laat zich graag interviewen voor de VP hierover.
 • Koelenweg: Matthijs: bermen blijft een probleem, Henk Bousema gaat naar een oplossing zoeken (proef doen), instelling van palen is veranderd, nu om 18:00 uit ipv 19:00, opstelstroken worden verlengd.
 • Senioren: Christina: 1 bijeenkomst gehad over vluchtelingenwerk.
 • Fiets-4-daagse: dit jaar en komend jaar geen activiteiten.
 • Convocatie: alles via de mail, iedereen zonder mail krijgt een briefje in de bus. De meesten vinden het prima zo, echter sommigen missen toch dat het formulier op tafel ligt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de contributie.
 • Lief en leed: heel veel kaartjes gestuurd, helaas. Nieuwe bewoners moeten nog een pakket krijgen. Mariska valt in: samenstelling van het pakket willen we veranderen: minder spullen, betere/nettere informatie, ipv een pakket met info, nu vooral informatie met een bloemetje of koek ofzo. Mariska/Mark maakt een opzetje met informatie.
 • Paasvuur: Frans: er blijft regelmatig veel rommel liggen. Kan dit gratis naar de gemeente gebracht worden? Mariska gaat dit navragen. Popko en Bert zijn dit jaar door Frans gevraagd om jaarlijks te assisteren. Albert Schuiling doet dit ook al, vanuit het ‘Jaap-Hut-tijdperk’ ;-).
 • Activiteitenwerkgroep: we hadden 2 werkgroepen, 1 voor kinderactiviteiten en 1 voor volwassenen. Die voegen we bij deze samen: Mariska organiseert sinterklaas, Shiëstha organiseert Pasen, Gerda Boelens voor oudere kinderen/volwassen en Rienk Middelbos wil Gerda daarbij graag helpen.

Bestuur:

 • Aftredend: Bert de Jonge. Bert houdt zijn afscheidsspeech: hij heeft zichzelf onmisbaar gemaakt. Het overige bestuur redt zich heel goed zonder Bert, ze hebben hem afgelopen jaar al veel uit de wind gehouden. Er is de afgelopen jaren veel bereikt, veel nieuwe media, minder vergaderingen, veel contact via mail en whatsapp. Aanleg van glasvezel is bereikt de afgelopen jaren. Hij bedankt de mede bestuursleden en de leden voor het vertrouwen.
 • Wij dragen als bestuur Mark voor als voorzitter. Leden mee eens? Er volgt applaus, iedereen die aanwezig is, is het er mee eens. Dus bij deze: Mark, welkom als voorzitter.
 • Nieuw bestuurslid: Marianne Hilbink: wordt geïntroduceerd door Bert, ze stelt zichzelf voor: ze woont aan Norgervaart nr 22, samen met Gertjan, ze hebben 2 jongens van 15 en een meisje van 4, Marianne is verpleegkundige psychiatrie, bij GGZ. Ze wonen hier nu 5 jaar deze zomer. Ze wil zich graag meer verdiepen in de omgeving en de mensen die hier wonen. Ook hierop volgt applaus. Dus bij deze: Marianne welkom in het bestuur.
 • Nog 1 vacature voor het bestuur: wie wil?
 • Bert de Jonge draagt de voorzittershamer en stoel over aan Mark Penning. Bert krijgt namens het bestuur en de leden een bloemetje en een pen met inscriptie aangeboden van Mariska en wordt hiermee bedankt voor zijn inzet.
 • Bert Janssen merkt op: bestuur is normaal verdeeld over de diverse wijken, de Koelenweg is nu nog niet zo goed vertegenwoordigd. 😉

 

Rondvraag

Ad:  aantal jaren geleden voorstel gedaan voor huisnummerbordjes uitzoeken, hoe is het hier mee? Mariska reageert: hier zijn we mee bezig geweest. Je hebt te maken met 3 gemeentes en provincie, iedereen wijst naar elkaar. Er gebeurd nog niks.

Hans: reageert op de huisnummerbordjes, hij gaat kijken wat hij bij gemeente Midden-drenthe.

Albert: Is er nog animo voor een EHBO of Reanimatie cursus. Hans, André, Mariska melden zich aan voor reanimatie, er zijn er nog 3 nodig. Minimale deelname is 6.

Wies: Kunnen we bedrijven in de buurt bekijken? De belangenvereniging pakt dit op samen met Wies. Vrouwenvereniging activiteiten eventueel vaker combineren met belangenvereniging.

 

Mark bedankt iedereen voor de opkomst en sluit de vergadering om 22:10.