Bestuur

Het bestuur van de belangenvereniging bestaat op dit moment uit 4 leden:

 

 

 

Mark Penning          (Voorzitter)                             (2014)

 

mariska

 

Mariska Hommes  (Secretaris)            (2013)

 

 

 

  Jos Tholen              (Penningmeester)  (2014)

 

 

 

 

Marianne Hilbink                       (2017)

 

Bert de Jonge is dit jaar afgetreden. We zoeken nog nieuwe leden. Als iemand interesse heeft, meld het bij ons, dan kan je een keer ‘meelopen’ bij één van onze bestuursvergaderingen, om te kijken of het wat voor je is.

Het bestuur bestond tot 2011 altijd uit 6 leden, echter door verminderde belangstelling is het toen noodgedwongen terug gebracht naar 5 leden. Echter is het in 2013 nogmaals noodgedwongen terug gebracht naar 4 leden. We zouden graag weer een bestuur willen wat uit 6 leden bestaat.

 

 

Oud-bestuursleden:

Bert de Jonge                      (2009-2016)

Ankie Janssen-Strijk              (2012-2015)

Hans Geers                          (2012-2014)

Wies de Jong                       (2008-2014)

Gerda Boelens-Barkhuis        (2008-2012)

Alie Hut                               (2007-2013)

Corina Janssen                     (2006-2008)

Jan Holst                             (2005-2012)

Wim Pastoor                        (2003-2011)

 

Contactgegevens belangenvereniging:

Secretariaat: Kolonievaart 12, 9336 TC Huis ter Heide

E-mail: belangenvereniginghuisterheide@hotmail.com

IBAN Rabobank: NL24 RABO 034 72 21 211

KvK nummer: 40047357

Facebook: http://www.facebook.com/belangenvereniginghuisterheide