Contributie

Iedereen uit Huis ter Heide of uit de omgeving die bij Huis ter Heide betrokken is, kan lid worden van de Belangenvereniging.

De contributie bedraagt per jaar €9,- per persoon van 18 jaar en ouder.

De contributie graag jaarlijks overmaken naar NL24 RABO 0347 2212 11, o.v.v. naam, adres en contributiejaar.

U heeft van januari tot en met april de tijd om de contributie over te maken. Door het overmaken van de contributie geeft u aan lid te willen worden/blijven van de belangenvereniging in huis ter heide. Op 1 mei maken wij de balans op. mogelijk sturen we u dan nog een herinnering per e-mail, mocht u onverhoopt vergeten te zijn de contributie over te maken.