Koelenweg

Actuele situatie en ontwikkeling Koelenweg

De Koelenweg is een landbouwweg, waar tegenwoordig steeds meer verkeer langs komt. Door de toenemende drukte ontstaan er nu regelmatig onveilige situaties, voornamelijk voor fietsers. Er is met de bollardinstallatie (‘de paal’) en verkeersdrempels getracht de weg minder aantrekkelijk te maken voor (‘sluip’)verkeer. Echter heeft dit onvoldoende gewerkt.

Afgelopen jaar heeft Henk Bousema een proef gedaan om de berm op een andere manier aan te pakken. Deze is pas erg laat door de gemeente geëvalueerd, waardoor de bermen daarna niet meer bijgewerkt zijn. Bijkomend punt is de aanleg van de glasvezel, waardoor er in de bermen gegraven is, wat de toen redelijk vlakke berm niet ten goede kwam. Bijkomende de regenval in het najaar in combinatie met geen onderhoud, was de berm afgelopen najaar en winter zeer gevaarlijk geworden. Dit dieptepunt is aangekaart op verschillende manieren bij de gemeente. Er moest nu echt iets gebeuren, want er waren ondertussen door de slechte bermen al verschillende kleine ongelukken gebeurd. We wilden niet wachten op grotere ongevallen. Gemeente Noordenveld is weer samen met de werkgroep Koelenweg in bespreking om tot een acceptabele situatie te komen.

We hebben met de werkgroep verschillende opties besproken en reële opties ook bij de gemeente aangekaard. Een veilige plek voor de fietser door een apart pad naast de weg te maken voor de fietser is helaas volgens de gemeente onmogelijk. Daarom proberen we de weg in zijn geheel zo veilig mogelijk te maken voor alle gebruikers. Punten die daarbij meegenomen zijn:

  • Verkeersveiligheid
  • Toename van verkeer voorkomen/weg ‘onaantrekkelijk’ maken voor ‘sluip’ verkeer
  • Snelheid van verkeer verminderen
  • Leefbaarheid van omwonenden
  • Toegankelijkheid voor al het verkeer: fietser, auto, vrachtauto, landbouwverkeer.

Daarnaast was een belangrijk punt van de gemeente om rekening mee te houden: de kosten.

Met dit alles in overweging zijn we gezamenlijk tot een plan gekomen, waarbij de Koelenweg wordt aangepast met biggenruggen en Neoloy. Een beetje vergelijkbaar met de Dominee Germsweg van Veenhuizen naar Een. Op het westelijke deel wordt een proef uitgevoerd met deze invulling, tussen de eerste en tweede drempel vanaf de Norgervaart gezien (tussen Wetterauw en Boelens). De bermen worden afgegraven er wordt een fundering aangelegd met daarop het Neoloy, dit is een uitvouwbaar raster waarin het afgegraven materiaal weer terug gestort wordt. Hierdoor ontstaan er geen kuilen meer en wordt de berm een veilige uitwijkplaats voor al het verkeer. Door daarbij om de 40 meter biggenruggen te plaatsten die als wegversmalling werken, wordt er met tegenliggend verkeer ook minder hard gereden, omdat uitwijken tussen deze biggenruggen in moet. Hierdoor blijft de berm ook beter in tact.

Deze proef wordt een jaar lang uitgevoerd, wanneer de proef slaagt is het idee om de paal te verwijderen en de rest van de weg op dezelfde manier aan te passen. Dit onder voorbehoud van de financiële ruimte bij de gemeente.

Omdat de huidige situatie erg onveilig en onacceptabel was, heeft de gemeente recent de weg aangepast, door de bermen opnieuw vlak te maken en reflecterende bermpaaltjes te plaatsen.

Om te kijken of de proef geslaagd is, ontvangen wij graag uw mening over de Koelenweg, vóór, tijdens en na deze aanpassing. Hierover hebben we online een enquête uitgezet, die we graag ingevuld zien worden door u. Door middel van deze enquête hopen we niet alleen een objectieve meting te krijgen, maar ook een subjectieve. Mocht u nog mensen kennen die ook gebruik maken van de Koelenweg, wijs ze alstublieft op deze enquête, zodat we zo veel mogelijk gegevens kunnen verzamelen.

Klik hieronder om de enquête over de Koelenweg in te vullen:

Enquête Koelenweg