Monumenten

Rijksmonument: De Sluis

Inleiding SCHUTSLUIS aangelegd in 1878 ter verbetering van de in 1823 gegraven Kolonievaart naar Veenhuizen. Ter aansluiting van de vaart op de Norgerstraat werd iets ten zuiden van de oude loop een nieuw tracé uitgezet. De plannen werden ontwikkeld door de Hoofd-ingenieur van Rijkswaterstaat J. Strootman. Behalve de sluis werd ook een inmiddels verdwenen draaibrug ontworpen. De giet- en smeedijzeren bewegingswerken zijn vervaardigd door de ijzergieterij G.J. Wispelwey & Co. uit Zwolle. De schutsluis, die bekendSluis staat als de Koloniesluis, is thans in gebruik als stuw. Het betonnen element dat daartoe in de kolk is aangebracht valt buiten de bescherming. Omschrijving Sober en functioneel uitgevoerde schutsluis met ovale kolk. De sluiswanden en de aanhechting met de wal zijn opgetrokken uit basaltblokken en, evenals de sluishoofden, afgezet met natuurstenen dekplaten. De bakstenen sluishoofden met schotbalksponningen bieden plaats aan de giet-en smeedijzeren bewegingswerken en de plaatijzeren sluisdeuren. Op de sluisdeuren staan bewegingswerken voor de schuiven. Aan weerskanten van de sluis zijn remmingswerken aangebracht. Waardering Schutsluis van architectuurhistorisch, typologisch, waterstaatkundig en stedebouwkundig belang alsook van belang voor de geschiedenis van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen; in hoofdvorm gaaf, qua type voor de provincie Drenthe uniek en landschappelijk waardevol. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

 

 

Rijksmonument: Boerderij ‘Huis ter Heide’

BOERDERIJ gebouwd in 1886 op de plaats van een uit 1777 daterende voorganger die door brand werd verwoest. De afwijkende vormgeving heeft te maken met de vroegere dubbelfunctie van c800px-overzicht_-_huis_ter_heide_-_20118269_-_rceafe en boerderij. De doorrit, met i
nrijdeur in zuidelijke en noordelijke gevel, was bereikbaar vanaf de openbare weg, wat nog steeds duidelijk valt af te lezen aan het tracé van de Asserstraat en de bermbeplanting met eiken van de vroegere openbare weg. De bijgebouwen vallen wegens te weinig monumentale waarden buiten de bescherming. Omschrijving Wat betreft materiaalgebruik en detaillering traditioneel gebouwd pand; opvallende kenmerken zijn de L-vormige plattegrond en de doorrit. Het uit baksteen opgetrokken woonhuis wordt gedekt door een met oudhollandse pannen belegd zadeldak met aan oostelijke zijde een geschulpte windveer; toverzicht_-_huis_ter_heide_-_20118268_-_rce-1wee schoorstenen met kappen; gietijzeren goten. De gevels voorzien van lichtgetoogde ramen met kalf; in de zuidgevel entree met in bovenlicht levensboom; in de noordgevel kelderraam met diefijzers; in de oostelijke topgevel getoogde vierruits schuiframen. Het uit baksteen opgetrokken schuurgedeelte gedekt door een driezijdig rieten wolfdak met uileborden met ruitvormige roedeverdeling; doorrit met inrijdeuren, aan noordzijde met gebogen bovendorpel en aan zuidzijde met dito bovendorpel en ruitvormige roedeverdeling in bovenlicht; zuidgevel schuur met drie gietijzeren rondvensters, staldeuren, staafankers en vlechtingen. Waardering Boerderij, voorheen met cafe, van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch, typologisch en stedebouwkundig belang; tevens van belang wegens regionale zeldzaamheid qua type en oorspronkelijke functie (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

voor-_en_rechter_zijgevel_-_huis_ter_heide_-_20118270_-_rce

 

 

Oorlogsmonument: Het monument voor Franse parachutisten

Ter hoogte van Koelenweg nummer 10 staat een wit kruis met een herdenk20150504_190323ingsplaat.

Hier worden op 4 mei de oorlogsslachtoffers herdacht.

Het monument is geadopteerd door OBS De Veldkei.
20150504_190309