N373

Op deze plaats nog wat informatie over de stand van zaken rond het plan Norgervaart N373.
Bijgevoegd plan Norgervaart N373 het plan zoals deze dinsdag ook bij de informatieavond Kloosterveen is laten zien. Het plan is dus niet gewijzigd t.o.v. eerder getoonde plannen / informatie.
De laatste wijziging kwam voort uit de wens vanuit de bewoners om de situatie bij de aansluiting met de weg naar Veenhuizen zo te laten. Dat hebben we dan ook gedaan. De structuur laten we zoals nu.
Verder hebben we de wegberm ook langs de gehele weg N373 op 3m gezet ook ter plaatse van de bruggen. Daarmee komt het geplande hekwerk langs de N373 te vervallen (fraaier beeld).
De planologische procedure vraagt nog best wel veel tijd. Met name de compensatie van het water door de versmalling van de vaart vraagt best veel tijd. We verwachten pas eind september hier meer informatie over.